fbpx

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบปี 65

ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 65 เสนอสภา 31 พ.ค. 64 นี้ ยืนยันอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง สำนักงบฯ เสนอ ใช้แหล่งทุนในประเทศเร่งรัดเงินลงทุนออกสู่ระบบผ่าน PPP