fbpx

EXIM BANK โชว์ผลงานครึ่งแรกปี 64 ช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 9,400 ราย

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2564 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งด้านการให้คำปรึกษาและบริการทางการเงินในวิกฤตโควิด-19 ได้ 9,400 ราย วงเงินรวมกว่า 67,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 137,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.62% จากปีก่อน

ชูปี 64 ปีผัก-ผลไม้สากล ส่งเสริมกินเพิ่มให้เพียงพอ

สสส. หนุนมติสหประชาชาติ ชูปี 64 เป็นปีของผักและผลไม้สากล ส่งเสริมกินเพิ่มให้เพียงพอ – ลดกินเหลือทิ้ง ด้าน มหิดล เผย คนไทยยังกินผักผลไม้น้อย เพียงพอแค่ 4 ใน 10 คน