fbpx

กกต.แจงปม “ปากกาสีอื่น” ใช้เลือกตั้งได้

กกต. ชี้แจงกรณีใช้ปากกาสีอื่นไม่ได้ จะเป็นบัตรเสียทันทีนั้น ขอยืนยันว่าหากปรากฏว่ามีการใช้ปากกาสีอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบัตรเสีย เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบห้ามไว้