fbpx

“อนุทิน” ปัดข่าวสหรัฐบริจาคไฟเซอร์อีก 1 ล้านโดส

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปัดข่าวสหรัฐ บริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยเพิ่มอีก 1 ล้านโดส ไม่จริง ถ้าเป็นจริงต้องมีหนังสือแสดงเจตจำนงจากกระทรวงต่างประเทศ