fbpx

“พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

“พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

ขึ้นทะเบียนรายชื่อเบื้องต้น ‘เมืองโบราณศรีเทพ-พนมรุ้ง’ มรดกโลก

คกก.มรดกโลก รับรอง ‘เมืองโบราณศรีเทพ –กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด’ ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว

ชง ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ ให้บอร์ดมรดกโลก

ชง ‘เมืองโบราณศรีเทพ-กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด’ บรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น เร่งส่งเอกสารศูนย์มรดกโลกภายในเดือนเม.ย.นี้