fbpx

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางด่านฯ บางขุนเทียน 2 (ทางออก 3) วันที่ 6-20 ก.ค.64