fbpx

เสนอปรับกฎหมายผลประโยชน์ฯให้ทันสถานการณ์

ประชุมวุฒิฯ พิจารณาบทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลกับส่วนรวม ขณะกมธ.เสนอให้นำมาปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ “วันชัย” ซัดปฏิวัติแก้ทุจริตไม่ได้

เดินหน้า 62 กิจกรรมเพื่อการปฏิรูปยั่งยืน

ครม.มอบ “อนุชา” แจงความคืบหน้าปฏิรูประเทศต่อประชุมวุฒิ ย้ำผลคืบหน้าทั้ง 12 ด้าน เตรียมลุย 62 กิจกรรม Big Rock เพื่อการปฏิรูปยั่งยืน