fbpx

นายกฯ เตรียมร่วมประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27 ที่ญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุม International Conference on the future of Asia ครั้งที่ 27 ที่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองครั้งแรก เพื่อหาโอกาสสร้างความร่วมมือและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ