fbpx

สารนายกรัฐมนตรี ต้อนรับเดือนรอมฎอน

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1442 ส่งความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ