fbpx

“บ้านม้งดอยปุย” แทบร้าง บรรยากาศย้อนหลังกลับไป 50 ปี

พิษจากโควิด-19ไม่ได้ทำให้เฉพาะชีวิตผู้คนในเมืองเท่านั้นที่เจอกับวิกฤติ แม้แต่พี่น้องชาวไทยภูเขาบนดอยสูง อย่างที่หมู่บ้านม้งดอยปุย แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเชียงใหม่ แทบไร้นักท่องเที่ยวมานับปี จนบรรยากาศที่นั่นเหมือนย้อนหลังกลับไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว และทำให้หลายชีวิตในหมู่บ้าน บางครอบครัวแทบไม่มีข้าวจะกิน ต้องดิ้นรนและปรับวิถีชีวิตกันใหม่ เพื่อผ่านช่วงนี้ไปให้ได้