fbpx

ผู้ว่ายาสูบชี้แจงข่าวเรื่องการออกจำหน่ายบุหรี่ราคาถูก

ผู้ว่าการ ยสท. ชี้แจงข่าวเรื่องการออกจำหน่ายบุหรี่ราคาถูก ยืนยัน ยสท.ไม่มีนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะออกบุหรี่ราคาต่ำ เพื่อให้คนไทยสูบเพิ่มขึ้น แต่อยากขอให้รัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดปราบปรามบุหรี่ปลอม-บุหรี่เถื่อน