fbpx

ขึ้นทะเบียนรายชื่อเบื้องต้น ‘เมืองโบราณศรีเทพ-พนมรุ้ง’ มรดกโลก

คกก.มรดกโลก รับรอง ‘เมืองโบราณศรีเทพ –กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด’ ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว