fbpx

บอร์ด ธ.ก.ส. เคาะจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรเพิ่มเติม

บอร์ด ธ.ก.ส. เห็นชอบจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติม พร้อมค่าบริหารจัดการข้าว-ประกันรายได้ยางพารา รวมกว่า 138,000 ล้านบาท