fbpx

คกก.วัคซีนฯ เร่งจัดหาวัคซีนทุกชนิด 120 ล้านโดส ในปี 65

มติที่ประชุม คกก.วัคซีนแห่งชาติ เร่งจัดหาวัคซีนทุกชนิด 120 ล้านโดสในปี 65 พร้อมเปิดช่องไฟเขียวให้ฝ่ายเลขานุการ คกก.วัคซีนฯ เร่งหาข้อมูลรอบด้าน เรื่องการจำกัดการส่งออกวัคซีนออกนอกราชอาณาจักร หลังสัดส่วนวัคซีนที่ได้รับอยู่ที่ 1 ใน 3 ของกระบวนการผลิต