fbpx

รู้จักวัคซีนที่ไทยติดต่อซื้อเพิ่มเติม

นายกฯ แถลงข่าวโดยพูดถึงการเดินหน้าติดต่อซื้อวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับคนไทยที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 3 ยี่ห้อ