fbpx

จีนหนาวจัดหิมะตก-น้ำแข็งปกคลุมป่า

สภาพอากาศที่หนาวจัดในจีน ทำให้มีหิมะตกและคลื่นความหนาวเย็นแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ ต้นไม้ในป่าถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง จนเกิดทัศนียภาพสวยงาม