fbpx

นายกฯ นำร้องเพลงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันพระราชทานธงประจำชาติไทย และและเป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย