fbpx

นักดนตรีกลางคืน ฟ้องรัฐ เรียกค่าเสียหาย

ตัวแทนนักดนตรีกลางคืน ยื่นฟ้องศาลแพ่ง รัชดาภิเษก เรียกค่าเสียหายกับรัฐบาล หลังได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการและสถานบันเทิง ต้องปิดกิจการมากกว่า 2 ปี โดยยื่นฟ้องแบบกลุ่ม