fbpx

เร่งช่วยประชาชนติดเชื้อในชุมชนเสี่ยง

รมช.กห.ประชุมนขต. กห.-ตร. กำชับหนุนสธ.ตั้งรพ.บุษราคัมที่อิมแพคเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด จำกัดการแพร่ระบาดในชมุชนแออัด ช่วยประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท