fbpx

กินอยู่ปลอดภัย : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค-สิ่งแวดล้อม หลังโควิด-19

รายงานพิเศษกินอยู่ปลอดภัย วันนี้ไปดูเรื่องของขยะพลาสติกจากธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้น หากไม่บริหารจัดการ ขยะเหล่านี้จะกลายเป็นไมโครพลาสติก ย้อนกลับมาทำร้ายถึงตัวเรา