fbpx

บริษัทรับทัวร์จีนปรับธุรกิจดิ้นสู้โควิด-19

เกือบ 2 ปีแล้ว ที่โควิดระบาด ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซา โดยเฉพาะบริษัทที่รับทัวร์จีนที่เชียงใหม่ ซึ่งเคยสร้างรายได้มากมาย วันนี้กลายเป็นหนี้สินสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่มีรายได้ แต่ค่าใช้จ่ายไม่ลดลง จนต้องดิ้นรนทุกทางเพื่อประคองธุรกิจรอท่องเที่ยวฟื้น แต่กว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมา อาจใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จึงต้องปรับธุรกิจใหม่เพื่อความอยู่รอด