fbpx

แนะซื้อกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต-นวัตกรรมการแพทย์ช่วงหุ้นร่วงทั่วโลก 

ธนาคารทิสโก้ชี้หุ้นทั่วโลกมีโอกาสร่วงต่อ จากแรงกดดันธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง แนะนักลงทุนอย่าเพิ่งถอดใจ ชี้เป็นโอกาสทองซื้อหุ้นเมกะเทรนด์กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต และนวัตกรรมการแพทย์ คาดโต 15-27% ต่อปี ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชะลอ ดอกเบี้ยขาขึ้น