fbpx

รัฐบาลเร่งรัด One Map แก้เขตที่ดินรัฐทับซ้อน-รุกป่า

กรุงเทพฯ 29 มิ.ย. – นายกรัฐมนตรี กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้เร่งรัดปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใช้มาตราส่วน 1:4000 ทุกหน่วย หรือที่เรียกว่า One Map กำหนดแล้วเสร็จทั่วประเทศในปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของหน่วยงานต่างๆ หากเกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐ จะสามารถพิสูจน์สิทธิและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว. – สำนักข่าวไทย