fbpx

กรมอนามัย ชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญ ตักบาตร ลดใช้พลาสติก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยวันวิสาขบูชาปีนี้ ชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญ ตักบาตร ลดใช้พลาสติก และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ลดเสี่ยงโควิด-19