fbpx

เชิญชวนใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม

กลาโหม วันนี้ ( 24 มิ.ย.) รัฐมนตรีกลาโหม สั่งหน่วยขึ้นตรงร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา รัชกาลที่ 10 พร้อมเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม

ประชาชนลงนามถวายพระพร รอรับปฏิทินหลวง 2565

ประชาชนเข้าแถวรอบสนามหลวง ถวายพระพร ในหลวง พระราชินี พระราชทานปฏิทินหลวง 2565 แก่ผู้มาลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค.

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร “สมเด็จพระราชินี”

กรุงเทพฯ 2 มิ.ย.- สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” โพสต์วันนี้ (2 มิ.ย.) ว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า “ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 3 มิถุนายน 2564 ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมถวายพระพรชัย ให้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังพรั่งพร้อม ในอันที่จะทรงอภิบาลบำรุงประเทศชาติ พระบวรพุทธศาสนา และสืบสานพระบรมราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้ดำรงวัฒนาสถาพรสืบไป สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี […]

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ

คณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ

คณะบุคคล เดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดี

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง”

กทม.12 ส.ค.-สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ความว่า “อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิต สำแดงความปีติโสมนัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี นับถึงบัดนี้ได้ 88 พรรษาบริบูรณ์ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกร ประดุจแม่ของแผ่นดิน เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทรงนำพาความผาสุกร่มเย็นมาสู่แผ่นดินไทย เป็นเวลาเนิ่นนานหลายทศวรรษ กระแสพระราโชวาทและพระราชดำรัสอันอ่อนหวานจับใจ ล้วนแฝงด้วยพระราชกุศโลบายโน้มน้าวน้ำใจประชาชน ให้ตั้งตนบนวิถีแห่งความดีงาม ให้รู้พากเพียรพยายามคนละไม้คนละมือ ที่จะยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน สะท้อนความละเอียดอ่อนในพระกมลอันสุขุมคัมภีรภาพ เป็นที่ซาบซึ้งตรึงใจไทยทั่วหน้า พระราชวาจาของพระองค์ จึงได้ชื่อว่าเป็น ‘วาจาสุภาษิต’ เพราะล้วนเป็นไปเพื่อความสำเร็จประโยชน์แก่ประเทศชาติ ปราศจากเหตุเบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใด สมตามนัยแห่งพระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ‘ตเมว วาจํ ภาเสยฺย […]

รัฐสภาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐสภา 24 ก.ค.-  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  มี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราฎร คนที่ 2 ผู้นำฝ่ายค้านฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนพรรคการเมือง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคคลากรในวงงานรัฐสภาร่วมด้วย   นายชวน ได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน  .- สำนักข่าวไทย   

กกต.ถวายพระพรพร้อมถวายสัตย์เป็นพนักงานรัฐที่ดี

สำนักงานกกต. 21 ก.ค.-“อิทธิพร” นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ยึดซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งแก้ไขปัญหาประเทศชาติและประชาชน   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563   โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกกต.เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานกกต. ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 นายอิทธิพร ได้นำกล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต  เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน  สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป  จากนั้นกกต. […]

วธ.จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

1 2 3 5