fbpx

เตือนนายจ้างหักค่าจ้างแรงงานต่างด้าว เกิน 5 กรณีผิด กม.

กรมสวัสดิการฯ ชี้นายจ้างหักค่าจ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน ค่าเข้ามาทำงานในไทย ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จำคุก 6 เดือนปรับ 1 แสน

1 4 5 6