fbpx

ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำนักลัทธิประหลาด

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสำนักลัทธิประหลาด อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ