fbpx

แนะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทันที

เตือน! ไข้หวัดใหญ่ระบาดฤดูหนาว แนะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย เพราะเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิด ฉีดได้โดยไม่ต้องเว้นระยะระหว่างวัคซีนทั้ง 2 ชนิด