fbpx

ปลื้มยอดใช้จ่ายผ่านมาตรการรัฐทะลุ 7.7 หมื่นล้านบาท

โฆษกรัฐบาล ปลื้มยอดใช้จ่ายผ่านมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐทะลุ 7.7 หมื่นล้านบาท แจงปรับลดจำนวนสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะ นายกฯ กำชับดูแลทุกกลุ่ม

รัฐบาลย้ำดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

รัฐบาลย้ำดูแลประชาชนทุกกลุ่มและกลุ่มเปราะบาง “ผู้พิการ” ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่อง