fbpx

ซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชูการใช้ “ซิลเวอร์นาโน” ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เราผลิตได้เอง และออกฤทธิ์ได้นานถึง 14 วัน เป็นหนึ่งทางรอดของประเทศไทยจากโควิด-19