fbpx

ชาวราชครูทยอยใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.

หน่วยเลือกตั้งภายในโรงเรียนสวนบัว ซอยราชครู มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง แม้มีฝนตกลงมาบ้าง แต่ไม่เป็นอุปสรรค