fbpx

แม่น้ำมูลล้นตลิ่งท่วมถนน-แพขายอาหาร

แม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องจากอิทธิพลของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลที่ไหลมาบรรจบกัน ล่าสุดสูงกว่าตลิ่งเกิน 70 ซม. กระทบแพขายอาหารกว่า 20 ร้าน ไม่มีที่จอดรถ ต้องปิดร้าน