fbpx

ชาร์มมิ่งเชียงใหม่..เริ่มนับ 1 ท่องเที่ยวกลางโควิด-19

อากาศทางภาคเหนือเริ่มหนาวเย็น เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวอย่างมาก รวมทั้งที่เชียงใหม่ ซึ่งเริ่มมีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสลมหนาวกันคึกคัก ก่อนเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติพรุ่งนี้ ตามโครงการชาร์มมิ่งเชียงใหม่ ท่ามกลางความคาดหวังของผู้คนในธุรกิจท่องเที่ยวที่เผชิญพิษโควิด-19 มาเกือบ 2 ปี แม้จะต้องเพิ่มมาตรการด้านสาธารณสุข เหมือนเริ่มนับ 1ด้านการท่องเที่ยวในช่วงโควิด-19 

กางแผนชาร์มมิ่งเชียงใหม่ เตรียมรับนักท่องเที่ยว

ตอนนี้จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ เริ่มเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว รวมทั้งเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ ชาร์มมิ่งเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะต้องปรับมาตรการให้รัดกุมขึ้น