fbpx

ชาวบ้านชายแดนแม่สอด ร้องขอให้ล็อกดาวน์เมืองอย่างจริงจัง

ชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก เวลานี้ชาวบ้านเริ่มล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ในบ้าน เช่นเดียวกับฝั่งเมียวดีของเมียนมาที่ล็อกดาวน์เข้มงวด ทำให้มีชาวไทยและเมียนมาที่อยู่ตามคาสิโน หนีข้ามกลับมาฝั่งไทยเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น จนชาวบ้านแนวชายแดนร้องขอให้ชัตดาวน์เมืองอย่างจริงจัง