fbpx

ศาลอุทธรณ์ยืน จำคุก 1 ปี ผู้ช่วยเลขาฯ ป.ป.ช.ชักปืนขู่แท็กซี่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จำคุก 1 ปี ปรับ 31,000 บาท ผู้ช่วยเลขาฯ ป.ป.ช.ชักปืนขู่แท็กซี่ โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี ชี้การใช้อาวุธปืนข่มขู่ ยังไม่ทำร้ายใคร พฤติการณ์ไม่ร้ายแรง และบรรเทาผลร้ายชดใช้เงินให้แท็กซี่แล้ว