fbpx

นำร่องฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”ให้ผู้ด้อยโอกาส วันแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม” นำร่องฉีดวัคซีนพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชุมชนโดยรอบ จำนวน 6,400 ราย เป็นวันแรก