fbpx

อังกฤษและเวลส์เริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิ

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาติสหราชอาณาจักร เริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันในอังกฤษและเวลส์ ให้กับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป บุคลากรด่านหน้า และผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ