fbpx

นายกฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือการทหาร การค้า การลงทุน กับสหรัฐ

นายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการทหาร การค้า การลงทุน กับสหรัฐ และใช้โอกาสนี้ เชิญชวนนักธุรกิจสหรัฐ ร่วมลงทุนในไทย ย้ำจุดยืนของไทยไม่เลือกข้าง ไม่ขัดแย้ง เคารพกติกาสากล