fbpx

คลังประกาศเตือนซื้อขายเงินดิจิทัลอาจเข้าข่ายผิดพ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ

กระทรวงการคลังเตือนการประกาศเชิญชวนซื้อ-ขายเงินสกุลดิจิทัลอาจเข้าข่ายผิดพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน