fbpx

ศธ.เร่งจ่ายเงินเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใต้ รายละ 4 ล้านบาท

ศธ.เร่งเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสียชีวิต 162 ราย จ่ายย้อนหลังถึง 1 ม.ค.47 รายละ 4 ล้านบาท