fbpx

นายกฯ เผยแก้ปัญหาข้าวคืบหน้า เชื่อดูแลชาวนาได้

นายกฯ ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว ระบุ แก้ปัญหาข้าวคืบหน้า เชื่อมั่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลเกษตรกรให้อยู่ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง