fbpx

บุกจับ 7 ร้านอาหารในเชียงใหม่แอบขายเหล้าเย้ยคำสั่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเชียงใหม่ บุกจับร้านอาหาร 7 แห่ง ขายเเอลกอฮอล์เกิน 21.00 น. ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่