fbpx

ยันรัฐบาลไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชน-สื่อ

โฆษกรัฐบาล รับหนังสือจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เห็นพ้องร่วมกันสกัดกั้นข่าวปลอม ยืนยันรัฐบาลไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน