fbpx

จุฬาฯ พัฒนาสูตรยาจากสารสกัดกัญชา รักษาผู้ป่วย

กลุ่มคลัสเตอร์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ จุฬาฯ วิจัยพัฒนาหลายสูตรยาจากการสกัดกัญชา เช่น ขี้ผึ้งทาแผลในช่องปาก และสเปรย์ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก หวังใช้ทดแทนยาที่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ ช่วยลดผลข้างเคียงให้ผู้ป่วย