fbpx

ที่ประชุม ก.ต.หารือให้ ขรก.ตุลาการพักราชการ

โฆษกศาลยุติธรรม แจง กรณีที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)พิจารณาวาระการให้ข้าราชการตุลาการพักราชการ