fbpx

ธ.กรุงเทพ เผยกำไรสุทธิปี 64 กว่า 2.6 หมื่นล้านบาท

ธ.กรุงเทพ รายงานกำไรสุทธิ ปี 64 จำนวน 26,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.3% ปี 65 บริหารความเสี่ยงควบคู่รักษาเสถียรภาพฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุน รองรับเศรษฐกิจ ฟื้นตัว