fbpx

“หมอยง” เผยที่มาการสลับชนิดของวัคซีน

นพ.ยง เผยการสลับชนิดวัคซีน ให้เข็มแรกเป็นชนิดเชื้อตาย ตามด้วยไวรัสเวกเตอร์ มาจากการศึกษาวิจัยซึ่งพบว่าทำให้ผู้ได้รับวัคซีนได้ภูมิต้านทานที่สูงภายในเวลา 6 สัปดาห์ เหมาะสมกับการที่โรคกำลังระบาดอยู่ขณะนี้