fbpx

เรื่องเล่าจากโควิด : สนามบินเชียงใหม่ผู้โดยสารน้อยสุดในรอบ 30 ปี

โควิดที่แพร่ระบาดมาเกือบ 2 ปี ทำให้ธุรกิจการบินและสนามบินทุกแห่งในไทยอยู่ในสภาพซบเซาหนัก โดยสนามบินเชียงใหม่ เหลือผู้โดยสารน้อยสุดในรอบ 30 ปี