fbpx

กองทัพเรือ ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่ ร่วมใจต้านโควิด-19

กทม. 16 มิ.ย.-กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด -19” ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน