fbpx

IRPC มุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กรุงเทพฯ 17 ก.ย.-IRPC รับรางวัลยอดเยี่ยม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน สะท้อนการเดินการเพื่อเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2030